Sơn nước an toàn không độc hại – thân thiện môi trường

Với sự nổ lực không ngừng của phòng nghiên cứu sản cùng toàn thể cán bộ nhân viên. Chúng tôi đã đưa ra thị trường những sản phẩm Sơn Satony và Sơn Dakota mới An toàn không độc hại và thân thiện môi trường đã được các cơ quan chuyên ngành đánh giá vào cấp phép. Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người thi công và các thành viên trong gia đình, bạn cần chú ý lựa chọn loại sơn không độc hại, không chứa APEO, không chứa Chì, Thuỷ Ngân và các Kim loại nặng. Đặc biệt, Loại sơn có hàm lượng chất hữu cơ dễ bay hơi nhỏ hơn hoặc bằng 150 g/L – đảm bảo an toàn không khí khi sử dụng