Phối màu sơn nhà

Xem video hướng dẫn sử dụng phía dưới
 

Hướng dẫn sử dụng:

1,Chức năng của phần mềm:

2, Video hướng dẫn sử dụng: